VRIJHEID

2020-2021
Canvas, hoogglans lakverf
Formaat: 6 x 60 x 60 cm, is 120 x 180 cm

Opgelegde grenzen
verstikken het ZELF.
Wanneer zij de beknotting aanvaard
Sterft zij
Elke keer
een nieuwe dood

Het verlangen
naar zelfbeschikking
Veroorzaakt een ware revolutie
van het hart.

Wat zou liefde nu doen?

De innerlijke strijd gestreden
omhelst
het nieuwe idee van wie ik ben.
Ik ben vrij!

Zo zegene mij God!

FREEDOM

2020-2021
Canvas, high glossy varnish
Format: 6 x 60 x 60 cm, is 120 x 180 cm

Imposed limits
Suffocate the SELF.
When it accepts the restriction
She will die
Every time
A new death

The desire
for self-determination
causes a real revolution
of the hart

What would LOVE do now?

The inner battle fought
embraces
The new idea of who I am:
I am free!

So bless me God!