VERGEVING

2020
Canvas, hoogglans lakverf
Formaat: 90 x 90 cm

Misschien vergeven anderen mij niet, God wel
Misschien bevrijden anderen mij niet van mijn schuld, God wel
Misschien staan anderen het mij niet toe om te vergeten,
verder te gaan,
iets nieuws te worden,
Maar God wel.
Want God weet dat ik niet ben wat ik ooit was.

In de toekomst ligt mijn leven, niet in het verleden
Wat ik gedaan heb is onbelangrijk in vergelijking met wat ik nog ga doen
De fouten die ik gemaakt heb
Hebben mij inzichten gegeven
Ik weet hoe het NIET moet!

God vergeeft niet alleen mij, jou ook.
Bij Deze!

FORGIVENESS

2020
Canvas, high glossy varnish
Format: 90 x 90 cm

Maybe others don’t forgive me, God does
Maybe others don’t free me from my guilt, God does
Maybe others won’t allow me to forget,
to go further,
to grow in something new to be,
But God does.
Because God knows that I am not what I once was.

In the future lay my life, not in the past
What I’ve done is unimportant compared to what I’m about to do
The mistakes I made
Have given me insights.
how NOT to do things!

God forgives not only me but you too.
Hereby!