SAMENKOMST VAN OMSTANDIGHEDEN

2002-2006
Paneel, hoogglans lakverf
Formaat: 150 x 70 cm

De rode lijn in mijn leven
is een persoonlijke zoektocht naar de zin van het bestaan.
Ten dien einde ben ik theologie gaan studeren.
Mijn onvrede over de aldaar verkregen antwoorden maar vooral mijn
nieuwsgierigheid hebben mij in aanraking gebracht
met zeer diverse denkwijzen, spirituele stromingen en filosofieën.
Het schilderij verbeeldt de vele wegen die kunnen leiden naar
Het Al-Ziend Weten.
Het zwarte gat in deze compositie? 

Dat blijft ieders individuele mysterie.

JUNCTION OF CIRCUMSTANCES

2002-2006
Panel, high glossy varnish
Format: 150 x 70 cm

The red thread in my life
is my personal quest to find the meaning of life.

To advance on this road I studied theology.

My dissatisfaction with the answers given and, even more,

my curiosity lead me to discover
a variety of mind-sets, spiritual tendencies and philosophies.
The painting shows the many ways leading to the

 “All Seeing-All-Knowing”. 

The black hole?

That remains each individual’s mystery.