Selecteer een pagina

Biografie

 Geboren in Nederland, 1963. 12 Ambachten en 13 inzichten rijker. Van stewardess, coördinator daklozentehuis in Canada, theoloog, sociaal maatschappelijke projectontwikkelaar, geestelijk verzorger, spirituele coach, nieuwsgierig Aagje, verwonderde levensgenieter, inzichtrijke en kennis gevulde ervaringsdeskundige, intrigerende verhalen vertelster heeft zij zich ontwikkeld tot mystieke dot kunstenares.

Gabriëlle: “Het proces van dotten heeft mij geholpen mijn leven te examineren met al haar positieve en negatieve ervaringen. Een helingsproces waar honderdduizenden stippels het verhaal vertellen van mijn zelfrealisatie. Een verhaal waar mensen zich in kunnen herkennen.”

 

Biography

Born in Holland, 1963. 12 occupations, 13 insights. From Stewardess, director house for the homeless in Canada, theologian, social project developer, spiritual coach, curious and inquisitive researcher, insightful, knowledgeable and intriguing story teller Gabrielle has developed herself into an impressive mystic, magical dot painter.

Gabriëlle: “The process of ‘dotting’ has helped me to examine my life with all her positive and negative experiences. A recovery process where hundred thousand dots tell the story of my self-realisation. A story in which people can recognize themselves.