Biografie

Geboren in Nederland, 1963. Kunstenares, verhalenvertelster, ervaringsdeskundige en bewust-denker.
Zij heeft o.a. gewerkt als stewardess, coördinator daklozentehuis in Canada, buurtpastor en heeft verschillende sociale projecten opgezet met en voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Een studie theologie op master niveau is door haar afgerond.
Vandaag de dag heeft zij zich ontwikkeld tot mystieke dot kunstenares en geeft zij lezingen over spirituele onderwerpen.
Gabriëlle: “Het proces van dotten heeft mij geholpen mijn leven te examineren met al haar positieve en negatieve ervaringen. Een helingsproces waar honderdduizenden stippels het verhaal vertellen van mijn zelfrealisatie. Een verhaal waar mensen zich in kunnen herkennen. Eenmaal vrijheid en daarmee levensvreugde gevonden heb ik het verhaal in een boekje gepubliceerd: ‘Niet waar we vandaan komen geldt, maar waar we naar toe gaan’. ”

Gabriëlle is na haar heling verder gegaan in haar spirituele groei en ook dit proces wordt door haar met duizenden dotten uitgewerkt.

 

Biography

Born in Holland, 1963. Artist, storyteller, inquisitive researcher and conscious thinker.
She has worked as a flight attendant, coördinator of a shelter for the homeless in Canada, street pastor and has set up various social projects with and for people at the bottom of society. She has completed a study of theology at master level.
Today she has developed into a mystical dot artist and gives lectures on spiritual subjects.
Gabriëlle: “The process of ‘dotting’ has helped me to examine my life with all her positive and negative experiences. A recovery process where hundred thousand dots tell the story of my self-realisation. A story in which people can recognize themselves.
Once I found freedom and thus joy of life, I published the story in a booklet: ‘It is not where we come from that counts, but where we are going’. ” Unfortunately this booklet is not translated yet in English

After her healing, Gabrielle has continued her spiritual growth and this process is also being worked out with thousands of dots.