ONVOORSTELBAAR

2014-2015
Canvas, hoogglans lakverf
Formaat: 120 x 40 cm

Het onvoorspelbare begroet mij.
Ervaar ik de begroeting als een probleem
of is het een uitdaging?
Goed of slecht?
Onmogelijk om een oordeel te vellen.

Verbijstering en innerlijke weerstand beroeren mij.
Het lot tergt:
Geloof dat het goed komt!
Aldus geschiedde.

UNPREDICTABLE

2014-2015
Canvas, high glossy varnish
Format: 120 x 40 cm

Unpredictability greets me.
Do I experience the greeting as a problem or as a challenge?
Good or bad?
Impossible to pass a verdict.

Perplexity and inner resistance are troubling.
Fate provokes me
to belief
ALL will be well.
And so be it!