MARIA MAGDALENA

2017
Canvas, hoogglans lakverf
Formaat: 80 x 80 cm

Zij,
door
mannelijk superioriteit,
in leven en in dood,
eeuwenlang
belasterd, beschimpt en veracht.
In haar lot
wordt het levenslot van vrouwen zichtbaar.

Zij,
monddood.
Moeder
van het esoterische christendom.
De traditie
uitgeroeid
met harde hand.

Zij,
een hoog verheven vrouw.
Geestelijk
levensgezellin van Christus.
Wijs,
liefdevol
en vol met smart.

Zij
Geprezen!

MARY MAGDALA

2017
Canvas, high glossy varnish
Format: 80 x 80 cm

She,
by means of
masculine supremacy,
while alive as in death,
for centuries
slandered, accused and despised.
Her ill fate
manifest the destiny of women.

 She,
mouth tied.
Mother
of esoteric Christianity.
Her tradition
exterminated
with force.

 She,
a high sublime woman.
Spiritual
companion of Christ.
Wise,
loving,
and filled with sorrow.

 Be
praised!