HET SCHILD VAN HET GELOOF

2008-2012
Canvas, hoogglans lak
Formaat: 80 x 100 cm

Dit werk is een uiting van boosheid, frustratie en emotionele pijn
ontstaan uit onmacht jegens valse aantijgingen.
Woede laait als een vuur met wilde vlammen binnenin mij.
Een dergelijke hitte verzengt niet alleen de vijand maar ook de drager.

 Ik zoek naar spirituele verlichting voor mijn emotionele pijn.
Een tekst in de bijbel raakt mij; Efeziërs 6.
Hierin lees ik dat ik het harnas van het geloof moet aantrekken
ter bescherming tegen de van haat brandende pijlen van de vijand.
Ik vecht niet tegen mensen maar tegen negatieve krachten.
Om stand te houden dien ik altijd de waarheid te vertellen,
vanuit liefde te handelen, vertrouwen te bewaren en
welwillend te zijn vrede uit te dragen.

 Makkelijker gezegd dan gedaan!

 Het duurt jaren eer ik de vijand als mijzelf kan vergeven.
Aan het einde van het verhaal ervaar ik de vijand als engelen
in het schouwspel des levens.
Zij helpen mij een bewuster mens te worden, mijn gedrag te
aanschouwen en zo nodig aan te passen.
Een hart verschijnt midden in het schild en
de vlammen zwakken af.

THE SHIELD OF FAITH

2008-2012
Canvas, high glossy varnish
Formaat: 80 x 100 cm

This painting illustrate anger, frustration and emotional pain
originated out of powerlessness against falls accusations.
A wild fire of wrath burns inside me, flames lashing furiously in all directions.
Such heat destroys not only the enemy but the carrier as well.

I seek spiritual enlightenment for my agony.
A bible text catches my attention: Ephesians 6.
It asks me to put on the armour of faith so I can protect myself
against the burning arrows of hate from my enemy.
The story tells that I do not fight against people but negative powers
and dark forces of the spiritual world. To stay upright I am instructed
to always tell the truth, to act with love,
to trust and I am obliged to bring peace.

Easier said than done!

It takes years before I am able to forgive my enemy and myself.
In the end I regard my enemy as angles
in the play of life.
They teach me to become a more conscious human being,
to contemplate my own conduct and, if necessary,  change.
A heart appears in the middle of the shield,
the lashing flames retreat.