GEBED VAN EEN MOEDER


2011-2013
Canvas, hoogglans lakverf
Formaat: 50 x 60 cm

Iedere ziel heeft zijn eigen koninkrijk te veroveren,
zijn eigen
parcours te belopen
naar hoger bewustzijn.

Een moeder wil haar kind alle mogelijke hulpmiddelen
meegeven op dit pad.
Een reistas gevuld met spirituele,

emotionele, intellectuele en praktische tips.
Symbolen illustreren wat ik de diepst beminde ziel in mijn leven
toewens.

Het gebed duidt mij mijn kind in liefde los te laten,
over te
dragen aan God,
te vertrouwen dat de vele gebeden zijn

gehoord en zijn reistas naar behoren is gevuld.

A MOTHERS PRAYER


2011-2013
Canvas, high glossy varnish
Format: 50 x 60 cm

Every soul has to concur its own kingdom,
to walk its own track
towards higher consciousness.

A mother wants to give her offspring all the possible tools
to prepare for this journey.
A knapsack filled with spiritual,
emotional, intellectual and practical gifts.
In this painting I use symbols to illustrate what I wish for the most beloved soul
in my life.

The prayer dictates to lovingly release my child
To let go and to let God
to trust that my prayers are heard
and the knapsack is filled to his needs.