Mystic Dot Art

Geïnspireerd door Aboriginal Art, een dot kunstvorm waar symbolen een verhaal vertellen, zet Gabriëlle haar eerste stip in het jaar 2002. Deze stip wordt al snel gevolgd door duizenden stippels, die steeds kleiner worden tevens samen smelten tot spiritueel geïnspireerde en bezielde verhalen.

Deze kunstvorm, ook wel ‘dotting’ genoemd, brengt haar in een meditatieve staat die haar inzichten, vrede, harmonie en zelfs innerlijke heling brengen. Het is voor haar een uitlaat klep voor wat er gaande is in haar leven. Het is haar antwoord op een niet te stoppen drang om haar emoties en gevoelens te delen, te vertellen, te verwerken en daarmee vrij te zetten. Gabriëlle en haar werk ontwikkelen en transformeren gaandeweg. Een schilderij kan vele jaren in beslag nemen gelang het proces van verwerking gaande is.

 

 

Mystic Dot Art

Inspired by Aboriginal Art, a dot art where symbols tell a story, Gabriëlle sets her first dot in the year 2002. This stipple is followed by millions more, the dots getting smaller and smaller, melting together into a spiritual inspired and animating stories.

This art form brings her into a meditative state which gives her insights, peace, harmony and even inner healing. For her it is an outlet for all that is going on in her life. It is her answer to a non-stoppable urge to share, tell, process, and freeing of her emotions and feelings. Gabriëlle and her artwork develop and transform gradually. A painting can take many years to complete, as long as her process of progression, in a certain matter, takes.